Stichting Herrie.nu

        


Vrijplaats Toolkit Dementie


Met het online plaatsen van de Toolkit Casemanagement Dementie hebben twee succesvolle projecten rond dementie en casemanagement in Almere en Eindhoven een praktisch vervolg gekregen. De toolkit is specifiek bestemd voor casemanagers dementie, managers en beleidsmakers en andere bij dit vakgebied betrokken zorgprofessionals. De toolkit is een groot succes: per dag zijn er ruim 120 unieke bezoekers, die gemiddeld m15 minuten online zijn.

In deze vrijplaats wordt dit prachtige resultaat gekoesterd en geborgd door te werken aan de businesscase en praktische randvoorwaarden in te vullen.

Meer weten:

www.toolkitdementie.nl
Toolkitdementie volgenToolkitdementie volgen