Stichting Herrie.nu

        


Vrijplaats

De vrijplaats is de betekenis voor ‘delen en vermenigvuldigen’, ‘halen èn brengen’, ‘opschalen en verbreden’.De vrijplaats komt vaak voort als vervolg uit een werkplaats of als een belofte uit een transitieproces. De vrijplaats is samengesteld uit kennispartijen, gebruikers, leveranciers en cliënten, verzameld rondom een kansrijke innovatie. Voorbeelden hiervan zijn de toolkit dementie en zorg op afstand, etc. Er is voortdurend beweging en lessen worden nog geleerd. Loslaten kan nog niet, er is nog onvoldoende sprake van opschaling, verbreding, evidentie, of borging. De vrijplaats is in deze fase als een onderdak voor de kansrijke ontwikkeling, innovatie of product. Het zoeken naar het juiste businessmodel voor de vrijplaats is één van de grootste opgaven.
Een vrijplaats kan op zichzelf weer een bron vormen voor een nieuwe werkplaats.