Stichting Herrie.nu

        


Zorg&Welzijn en Techniek


Beide disciplines kunnen volgens Herrie.nu niet zonder elkaar. Samen zijn ze van groot belang om de ontwikkelingen in de nabije toekomst het hoofd te bieden. Maar er is nog een wereld te winnen als het gaat om de inzet van techniek in de zorg. Meer acceptatie en draagvlak bij de zorgverleners is nodig en cliënten en consumenten weten vaak niet wat er al mogelijk is. Onbekend maakt onbemind.
Kennismaken en uitwisselen, scholing en oefening dragen bij om op te kunnen schalen.
Makkelijke en toegankelijke techniek moeten de cliënten en consumenten van nu en morgen in staat stellen zelfzorganisatie te bedrijven en onafhankelijk te zijn. Om van daar uit meer een mens in verbinding te zijn

Want, alleen als je onafhankelijk bent kun je kiezen afhankelijk te zijn.

Kijk ook op onze Linkedingroepen:   Netwerkplaats Zorg op Afstand    Gebruikersadoptie van IT in de zorg  Hoe zorgen wij dat de inzet van ICT binnen onze zorgorganisatie bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en hoe kan de ICTafdeling daarin positie innemen en zichtbaar worden? >>

Hoe wordt en blijft ZorgPortaal Rijnmond een toekomstbestendige organisatie met een veilig en robuust platform voor burgers, cliënten en professionals en zorgaanbieders? >>

Hoeveel waarde levert het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen op voor ouderen in het project WelCom? >>

Hoe kunnen we gebruikersdoelgroepen informeren en betrekken bij de ontwikkelingen op het gebied van zorg&techniek >>

Hoe kunnen wij een doorstart maken met ons zorg op afstand project en komen we daarin allereerst tot de beschrijving van een passend en ingebed aanbod voor een tweetal doelgroepen van onze organisatie? >>

Hoe kunnen we cliëntenparticipatie vormgeven als het gaat om de ontwikkeling van Zorg op Afstand en hoe bouwen we aan kennis over Zorg op Afstand binnen LOC en verankeren we die? >>

Hoe krijgen wij een beeld van huidige stand van zaken op het gebied van standaarden, protocollen, techniek en opleidingen Zorg op Afstand >>

Hoe kunnen we voor de leden van Het Platform het onderwerp Zorg op afstand opnieuw agenderen, het draagvlak hernieuwen en deelnemers zicht bieden op randvoorwaarden en mogelijkheden voor de implementatie van Zorg op Afstand in de eigen organisatie. >>

Hoe kunnen we het gebruik van Technologie in de Zorg specifiek voor onze leden bevorderen, agenderen of verder ontwikkelen en onze kennis en ervaring delen? >>

Hoe kunnen we een vlucht vooruit maken en zorgorganisaties een kader bieden voor het duurzaam inkopen van techniek en infrastructuur ten behoeve van Zorg op Afstand? >>

Hoe kunnen we licht dementeren ouderen met de inzet van moderne hulpmiddelen en technologie langer in hun eigen woonomgeving laten verblijven en tegelijk de mantelzorgers in hun begeleidende en ondersteunende rol verlichten? >>

Hoe kunnen we het gebruik van de Toolkit Zorg op Afstand bevorderen en breed verspreiden? >>

Welke kansen en mogelijkheden liggen er voor de ontwikkeling van alarmopvolgingsdiensten en zorg op afstand? >>

Hoe kunnen we een doorbraak creëren in de ontwikkeling, het aanbieden en het gebruik van diensten via het glasvezelnetwerk in de stad? >>

Hoe kunnen we cliëntenparticipatie vormgeven als het gaat om de ontwikkeling van Zorg op Afstand en hoe bouwen we aan kennis over Zorg op Afstand binnen LOC en verankeren we die? >>

Hoe kunnen we Zorg op Afstand integreren met zorgarrangementen voor een selectie van diagnosegroepen COPD, CVA, Hartfalen en Dementie. Welke betekenis heeft dat vervolgens voor de cliënt, de professional, de technologie en de bekostiging? >>