Stichting Herrie.nu

        


Krimp

De laatste winkelier in het dorp die wegens gebrek aan klandizie zijn deuren moet sluiten, is bij bevolkingskrimp vaak het eerste beeld dat opdoemt. Dat betekent echter niet dat krimp uitsluitend de detailhandel aangaat. Ook andere consumentverzorgende sectoren hebben of krijgen onherroepelijk te maken met de gevolgen van dit fenomeen. Sector-overstijgende samenwerking is daarom de aangewezen weg om te komen tot verstandige, creatieve of slimme manieren om met de gevolgen van een krimpende en vergrijzende bevolking om te gaan.

Neem contact op over wat Herrie.nu kan doen bij sector-overstijgende samenwerking. Want Krimp=Groei, als je durft.Hoe geven we de structuurvisie van gemeente Zijpe een vertaling naar een concreet en gedragen plan van aanpak voor een economisch én sociaal duurzame kern Petten? >>

Hoe krijgen wij zicht op de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen voor winkelvoorzieningen in een krimpende markt? >>