Stichting Herrie.nu

        


Fondsen

Er is een groot aantal fondsen in Nederland dat geld geeft aan goede doelen. Veel van deze fondsen zijn via internet bereikbaar. Bent u naar een fonds op zoek dan verwijzen wij u naar de volgende sites:

www.verenigingvanfondsen.nl
Dit is de site van de FIN (vereniging van fondsen in Nederland). De vereniging, die o.a. de belangen van vermogensfondsen in Nederland behartigt, geeft jaarlijks een Fondsenboek en een Fondsendiskette uit. Informatie hierover vindt u op de site van de FIN.

Enkele verzamelsites:
www.fondsen.org
www.vermogensfondsen.pagina.nl
www.goededoelen.pagina.nl
www.fondsenvoorouderen.nl
www.aanvraag.nl