Stichting Herrie.nu

        


Nuttige instrumenten

Deze instrumenten kunnen u helpen bij bijvoorbeeld de positionering van uw innovatie naar markt en doelgroepen of het doorrekenen van een businesscase.

Voor meer informatie: neem contact op met Herrie.nu.

www.zorgvoorinnoveren.nl : een website voor zorgvernieuwers, met info, ruimte voor vragen en netwerkmogelijkheden, van CVZ, NZa, VWS en ZonMw.

www.nivel.nl/vaam/ : voor een eerste analyse van de eerstelijnsvoorzieningen in uw omgeving.

www.innovatiespiegel.nl: bevat instrumenten waarmee (mede)beslissers in VVT-instellingen zelf aan de slag kunnen om een afweging van kosten en baten van innovaties te maken.