Stichting Herrie.nu

        


Missie & Visie

Herrie.nu wil in de Zorgsector h├Ęt vliegwiel zijn van innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Zij wil de sector uitdagen en haar ondersteunen om echt naar andere oplossingen te zoeken, te vinden en verder te ontwikkelen.

Er is gekozen voor de rebelse naam Herrie.nu, omdat we vinden dat het roer om moet in de zorg! Het is tijd voor een andere manier van denken, kijken en werken in de zorg. Niet alleen lawaai, maar vooral oplossingen die werken en blijven werken. Niet alleen totdat het subsidie op is maar ook daarna, omdat de klant het zo wil en omdat ze effectief zijn. En omdat ze er toe doen. Stichting Herrie.nu wil dat faciliteren en met andere samenwerkingsrelaties verder aanjagen.

Niet de blokschaaf, maar het aambeeld en de hamer zijn nodig om te komen tot nieuwe en andere organisatievormen, zorgconcepten, technologie├źn en instrumenten. Herrie.nu is de plaats waar aambeeld en hamer klinken, onderzoek wordt gedaan en waar vernieuwers, ontwikkelaars, financiers, de wetenschap en de praktijk, elkaar treffen en met elkaar aan de slag zijn. 

Deze missie en visie dragen we uit door werkplaatsen en vrijplaatsen te realiseren.