Stichting Herrie.nu

        


Effectieve ICT-implementatie vereist gedifferentieerde strategie

Driestroom en Herrie.nu verzorgden een presentatie tijdens de iCare-bijeenkomst op 7 oktober j.l..Jacomijn bij de Vaate (Driestroom) en Leon Chevalking (Herrie.nu) hebben onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die het gebruik van ICT bevorderen. Uit de gegeven presentatie blijkt dat er niet...

lees verder

 

  Hoe kunnen we als zorgorganisatie meer kleur krijgen bij de werving en selectie van cliënten en medewerkers?
  Hoe kunnen we Zorg op Afstand integreren met zorgarrangementen voor een selectie van diagnosegroepen COPD, CVA, Hartfalen en Dementie. Welke betekenis heeft dat vervolgens voor de cliënt, de professional, de technologie en de bekostiging?
  Hoe kunnen we cliëntenparticipatie vormgeven als het gaat om de ontwikkeling van Zorg op Afstand en hoe bouwen we aan kennis over Zorg op Afstand binnen LOC en verankeren we die?
  Hoe kunnen we een doorbraak creëren in de ontwikkeling, het aanbieden en het gebruik van diensten via het glasvezelnetwerk in de stad?
  Welke kansen en mogelijkheden liggen er voor de ontwikkeling van alarmopvolgingsdiensten en zorg op afstand?