Stichting Herrie.nu

        


Stoppen met wachten, beginnen met doen.

Petten stroomt!

Ruim een jaar geleden, eind november 2012, werd er in Petten door Herrie.nu een werkplaats georganiseerd met als titel “Petten stroomt van energie!”.

Aan deze werkplaats namen een dertigtal mensen deel uit Petten of nabije omgeving.

De deelnemers waren werkzaam en/of woonachtig in Petten en vertegenwoordigden de sectoren welzijn, maatschappelijke dienstverlening, zorg, midden- en kleinbedrijf horeca en toerisme. Ze discussieerden met elkaar over vraagstukken en thema’s die “Petten doet stromen van energie”. Twee handen vol ideeën, inspiratie en plannen leverde dat op. En een slotopmerking die ons bij bleef: stoppen met wachten op anderen en beginnen met doen!

Na 16 maanden kijken we even om een hoekje in Petten. En zoals het op ons overkomt, is het lente in Petten: er steken hier en daar groene puntjes boven het zand en uit het oude hout....

·         Deze maand gaat (als pilot tot eind 2014) in het inmiddels verbouwde VVV kantoortje het maatschappelijk steunpunt van start met daarin: een ontmoetingsplek voor ouderen, activiteiten van de Omring, een VVV kantoor in het seizoen en er zijn gesprekken gaande over nog meer activiteiten in het steunpunt.

·         De structuurvisie Petten is begin april 2014 aangenomen door de Raad. Belangrijke onderdelen: 13 miljoen beschikbaar voor de transformatie van Petten tot ‘romantische kustbadplaats’, er komt een klankbordgroep met ondernemers en bewoners(organisaties).

·         Deze maand start een project “identiteitsmatching Petten en St. Maartenszee” om het toeristisch profiel en de positionering van Petten en St. Maartenszee vast te stellen.

·         Er groeit een samenwerkingsverband tussen dorpsraad Petten en ECN om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Herkenbare ontwikkelingen, kijkend naar de resultaten van de werkplaats.

Niet dat dat allemaal persé en alleen een oorzakelijk verband zou houden met die avond in november 2012 natuurlijk.

Wel vinden we het mooi voor Petten, dat er gestopt is met wachten (op de ander) en is begonnen met doen.


herriemaker Anja

Meer weten? Neem contact met ons op! 


Geplaatst op woensdag 23 april 2014
Onder: nieuws