Stichting Herrie.nu
 

        

Effectieve ICT-implementatie vereist gedifferentieerde strategie

Driestroom en Herrie.nu verzorgden een presentatie tijdens de iCare-bijeenkomst op 7 oktober j.l..

Jacomijn bij de Vaate (Driestroom) en Leon Chevalking (Herrie.nu) hebben onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die het gebruik van ICT bevorderen.

Uit de gegeven presentatie blijkt dat er niet één standaard implementatiestrategie bestaat om ICT te implementeren in de praktijk.

Jacomijn: ‘Identificeer de verschillende gebruikersgroepen en bepaal voor elke groep een eigen implementatiestrategie.’


Wilt u meer weten? Bekijk de presentatie en het onderzoeksplan in de bijlagen of neem contact op met Leon Chevalking.

lees verder

 

 

Hoe kunnen we als zorgorganisatie meer kleur krijgen bij de werving en selectie van cliënten en medewerkers?

Hoe kunnen we Zorg op Afstand integreren met zorgarrangementen voor een selectie van diagnosegroepen COPD, CVA, Hartfalen en Dementie. Welke betekenis heeft dat vervolgens voor de cliënt, de professional, de technologie en de bekostiging?


 

 

           
Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.1  ©2002-2016 FRIZZBEE Web Services